Onderzoek en inzicht | Beste Bestuurder

Onderzoek

De Beste Bestuurder is meer dan een verkiezing. Met de informatie uit alle vragenlijsten onderzoeken wij ook de ontwikkelingen in de verschillende ambten op decentraal niveau. Wat maakt een bestuurder geloofwaardig? Hoeveel zelfkennis hebben bestuurders? En hoe verschillen eigenschappen die gewaardeerd worden in bestuurders tussen de ambten? We bieden inzicht in waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar zij nog in kunnen groeien.

Het onderzoek heeft een jaarlijks wisselend thema. Hierin worden vragen gesteld over een uitdaging waar het openbaar bestuur voor staat. Dit thema levert waardevolle inzichten op over de wijze waarop alle decentrale ambtsdragers hun taken vervullen – niet alleen bestuurders. Dit jaar is het thema “Bekwaam, betrouwbaar, betrokken. De slag om vertrouwen”.

De kennis die we hiermee opdoen delen we, onder andere in artikelen en tijdens Kompas, het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur. Op die manier kunnen ambtsdragers van elkaar leren. Over wat er goed gaat en waar de grootste uitdagingen liggen.

Methode

Hoe wordt een bestuurder de Beste Bestuurder? Lokale en regionale volksvertegenwoordigers, bestuurders, secretarissen en griffiers maken de selectie in twee rondes. In de eerste ronde geven zij aan wie zij vonden uitblinken in het afgelopen jaar en waarom. Daaruit volgen dertien nominaties: de beste bestuurder van elke provincie, én de beste waterschapsbestuurder. In de tweede ronde bepaalt het publiek wie van de genomineerden de beste bestuurder is.

Lees voor meer informatie over de methode van dit onderzoek hier de onderzoeksverantwoording.

Jaarthema 2022: Bekwaam, betrouwbaar, betrokken: De slag om vertrouwen

De grote maatschappelijke opgaven stapelen zich op. Denk bijvoorbeeld aan wonen, arbeidsmarkt, stikstof, energie, asiel, klimaat en inflatie. Bovendien – of als gevolg daarvan – zijn er zorgen dat de burger het vertrouwen in politiek en bestuur verliest, waarmee uiteindelijk ook het vermogen om tot gedragen oplossingen te komen en de legitimiteit van de democratie onder druk kan komen te staan.

Het vertrouwen in de decentrale (gemeenten, waterschappen en provincies) politiek blijkt vooralsnog minder ernstig beschadigd dan in de landelijke politiek.1,2 Toch staan ook decentrale bestuurders dag in dag uit in oog met de uitdaging om de kloof tussen politiek en burger te overbruggen. Vertrouwen creëren is daarom in deze tijd relevanter dan ooit. Hoe werken decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers aan vertrouwen? Wat is daarvoor nodig en welke rol hebben inwoners zelf? Dit is waar het onderzoek bij de Beste Bestuurder zich dit jaar met het thema ‘Bekwaam, betrouwbaar, betrokken: De slag om vertrouwen’ op richt.

In de afgelopen editie van de Beste Bestuurder stonden we daarom stil bij het contact tussen bestuurder en inwoner. Hoe ervaren bestuurders het contact met inwoners? Wat zijn hun tips en tricks? En hoe zorg je ervoor dat je als bestuurder écht contact met je inwoners maakt? Dat was het jaarthema van Beste Bestuurder 2021.

1 Staat van Bestuur (2020). p.23.
2 Stuk Rood Vlees. (17 oktober 2022). Lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 2022 opnieuw door gebrek aan interesse en vertrouwen.