Marja van Bijsterveldt | Beste Bestuurder

Burgemeester Van Bijsterveldt staat met gezag boven de partijen. Een verbindende burgemeester die empathie toont en daarbij ook op zoek gaat naar duurzame oplossingen. Van Bijsterveld wordt door invullers omschreven als betrokken en toegankelijk voor inwoners. Haar sterke netwerk weet zij effectief in te zetten voor Delft.

Burgemeester Van Bijsterveldt is in de eerste ronde door lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers uit haar provincie verkozen tot de beste bestuurder van Zuid-Holland. In de tweede ronde neemt zij het op tegen de beste bestuurders van de overige provincies en de waterschappen.