Lambert Verheijen | Beste Bestuurder

Lambert Verheijen zet zich als dijkgraaf al jaren in voor de waterbelangen. Zijn stemmers prijzen hem om de wijze waarop hij zijn brede netwerk – zowel regionaal als landelijk – weet in te zetten om de doelen van het waterschap te bereiken en het waterschap op de kaart te zetten. Na zijn vertrek in april 2021 zal het waterschap een betrokken, deskundig en toegankelijk bestuurder moeten missen.

Dijkgraaf Verheijen is in de eerste ronde door politici, bestuurders, secretarissen en griffiers verkozen tot de beste bestuurder van de waterschappen. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de beste bestuurders van de twaalf provincies.