Peter de Vries | Beste Bestuurder

Wethouder Jouke Douwe de Vries staat met de portefeuille Sociaal Domein regelmatig voor lastige keuzes. Ondanks de tekorten op dit terrein werkt hij met daadkracht en deskundigheid aan voorstellen die effect hebben in de praktijk. Invullers noemen hem communicatief sterk en roemen hem om de wijze waarop hij contact en samenwerking zoekt met verschillende partijen.

Wethouder De Vries is in de eerste ronde door lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers uit zijn provincie verkozen tot de beste bestuurder van Friesland. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de beste bestuurders van de overige provincies en de waterschappen.