Marijo Immink | Beste Bestuurder

Wethouder Marijo Immink-Hoppenbrouwers is een stabiele kracht in het college van Goirle. Invullers zijn het erover eens dat ze een deskundige bestuurder is, die snapt wat er van een bestuurder wordt gevraagd. Haar stemmers roemen haar om haar empathische en toegankelijke wijze van communiceren, met inwoners, maar ook met samenwerkingspartners en stakeholders.

Wethouder Immink-Hoppenbrouwers is in de eerste ronde door lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers uit haar provincie verkozen tot de beste bestuurder van Noord-Brabant. In de tweede ronde neemt zij het op tegen de beste bestuurders van de overige provincies en de waterschappen.