De Groot geeft volgens de stemmers een betekenisvolle invulling aan zijn functie door projecten samen met het werkveld op te pakken. Zo laat hij bijvoorbeeld grote betrokkenheid en deskundigheid zien bij de inzet tegen de bodemdaling in het veenweidegebied. Hij heeft oog voor alle belangen en belangengroepen, benadert deze zakelijk en met een ontwapenende eerlijkheid.

Heemraad De Groot is in de eerste ronde door lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers verkozen tot de beste bestuurder van de waterschappen. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de beste bestuurders van de twaalf provincies.