Onderzoek en inzicht | Beste Bestuurder

Onderzoek

De Beste Bestuurder is meer dan een verkiezing. Met de informatie uit alle vragenlijsten onderzoeken wij ook de ontwikkelingen in de verschillende ambten op decentraal niveau. Want wat maakt een bestuurder geloofwaardig? Hoeveel zelfkennis hebben bestuurders? En hoe verschillen eigenschappen die gewaardeerd worden in bestuurders tussen de ambten? We bieden het inzicht waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar zij nog in kunnen groeien.

Dit jaar staat het thema “Digitale Democratie” centraal. De kennis die we hiermee opdoen delen we, onder andere in artikelen en tijdens Kompas, het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur. Op die manier kunnen ambtsdragers van elkaar leren. Over wat er goed gaat en waar de grootste uitdagingen liggen.

Methode

Hoe wordt een bestuurder de beste bestuurder? Lokale en regionale volksvertegenwoordigers, bestuurders, secretarissen en griffiers maken de selectie in twee rondes. In de eerste ronde geven zij aan wie zij vonden uitblinken in het afgelopen jaar en waarom. In de tweede ronde bepaalt het publiek wie van de genomineerden de beste bestuurder is.

Lees voor meer informatie over de methode van dit onderzoek hier de onderzoeksverantwoording

Wat is er nieuw?

Geen top 10 maar top 13

Door het hele land werken goede bestuurders. Van Friesland tot Limburg en van Zuid-Holland tot Gelderland. Om hier meer recht aan te doen volgt vanaf 2020 uit de eerste ronde een lijst met niet tien, maar dertien nominaties: vanuit elke provincie de beste bestuurder, én de beste waterschapsbestuurder. In de tweede ronde wordt er publiekelijk gestemd. Welk van deze kandidaten wordt de beste bestuurder van 2020?

De staat van het ambt

De Beste Bestuurder-verkiezing gaat natuurlijk om de bestuurders. Maar er werken ook enorm veel lokale en regionale volksvertegenwoordigers, secretarissen en griffiers mee aan de totstandkoming van de genomineerdenlijst. Hoe gaat het eigenlijk met hen?

Vanaf dit jaar bevragen we hen op de staat van het ambt. Elk jaar weer rondom een nieuw, actueel thema dat raakt aan hun functioneren. Welke risico’s en uitdagingen ervaart men?

digitale democratie onderzoek | Beste Bestuurder

Jaarthema 2020: digitale democratie

Het openbaar bestuur doet steeds meer digitaal. Zo worden belangrijke beleidsstukken in veel gemeenten uitsluitend digitaal gedeeld, zijn papieren archieven ondergebracht in de cloud en nemen vergaderingen steeds vaker de vorm aan van een videocall. De uitbraak van het coronavirus zal deze ontwikkeling alleen maar versnellen.

Deze digitalisering raakt de decentrale democratie. Dat roept vragen op. Hebben ambtsdragers de wil en de vaardigheden om hun werkzaam heden langs de digitale weg uit te voeren? Is de infrastructuur op orde? En wat zijn de grootste risico’s en uitdagingen?

Zeker nu veel overheden gedwongen zijn om democratische processen digitaal te laten plaatsvinden, is het een goed moment om een eerste balans op te maken; is Nederland klaar voor een digitale democratie?