Onderzoek en inzicht | Beste Bestuurder

Onderzoek

De Beste Bestuurder is meer dan een verkiezing. Met de informatie uit alle vragenlijsten onderzoeken wij ook de ontwikkelingen in de verschillende ambten op decentraal niveau. Want wat maakt een bestuurder geloofwaardig? Hoeveel zelfkennis hebben bestuurders? En hoe verschillen eigenschappen die gewaardeerd worden in bestuurders tussen de ambten? We bieden het inzicht waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar zij nog in kunnen groeien.

Dit jaar staat het thema Echt contact met inwoners centraal. De kennis die we hiermee opdoen delen we, onder andere in artikelen en tijdens Kompas, het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur. Op die manier kunnen ambtsdragers van elkaar leren. Over wat er goed gaat en waar de grootste uitdagingen liggen.

Methode

Hoe wordt een bestuurder de beste bestuurder? Lokale en regionale volksvertegenwoordigers, bestuurders, secretarissen en griffiers maken de selectie in twee rondes. In de eerste ronde geven zij aan wie zij vonden uitblinken in het afgelopen jaar en waarom. Daaruit volgen dertien nominaties: vanuit elke provincie de beste bestuurder, én de beste waterschapsbestuurder. In de tweede ronde bepaalt het publiek wie van de genomineerden de beste bestuurder is.

Lees voor meer informatie over de methode van dit onderzoek hier de onderzoeksverantwoording

Jaarthema: echt contact met inwoners

Direct contact tussen bestuurder en inwoner: het komt steeds vaker voor. De rol van bestuurders wordt publieker én burgers weten hen beter te vinden dan voorheen. Denk bijvoorbeeld aan het optreden van bestuurders bij demonstraties, of aan de soms verhitte discussies op sociale media. “Communicatief” is al jaren een van de belangrijkste eigenschappen voor goede bestuurders, zo blijkt uit de verkiezing van de Beste Bestuurder. En door de coronacrisis is dit volgens veel politici nóg belangrijker geworden.

In deze editie van de Beste Bestuurder staan we daarom stil bij het contact tussen bestuurder en inwoner. Hoe ervaren bestuurders het contact met inwoners? Wat zijn hun tips en tricks? En hoe zorg je ervoor dat je als bestuurder écht contact met je inwoners maakt? Dat is het jaarthema van Beste Bestuurder 2021.