Onderzoek

De Beste Bestuurder is meer dan een verkiezing. Met de informatie uit alle vragenlijsten onderzoeken wij ook de ontwikkelingen in de verschillende ambten op decentraal niveau. Wat maakt een bestuurder geloofwaardig? Hoeveel zelfkennis hebben bestuurders? En hoe verschillen eigenschappen die gewaardeerd worden in bestuurders tussen de ambten? We bieden inzicht in waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar zij nog in kunnen groeien.

Het onderzoek heeft een jaarlijks wisselend thema. Hierin worden vragen gesteld over een uitdaging waar het openbaar bestuur voor staat. Dit thema levert waardevolle inzichten op over de wijze waarop alle decentrale ambtsdragers hun taken vervullen – niet alleen bestuurders. Dit jaar is het thema “Betrokken bewoner, betrokken bestuurder”.

De kennis die we hiermee opdoen delen we, onder andere in artikelen en tijdens het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur. Op die manier kunnen ambtsdragers van elkaar leren. Over wat er goed gaat en waar de grootste uitdagingen liggen.

Methode

Hoe wordt een bestuurder de Beste Bestuurder? Lokale en regionale volksvertegenwoordigers, bestuurders, secretarissen en griffiers maken de selectie in twee rondes. In de eerste ronde geven zij aan wie zij vonden uitblinken in het afgelopen jaar en waarom. Daaruit volgen dertien nominaties: de beste bestuurder van elke provincie, én de beste waterschapsbestuurder. In de tweede ronde bepaalt het publiek wie van de genomineerden de beste bestuurder is.

Lees voor meer informatie over de methode van dit onderzoek hier de onderzoeksverantwoording.

Jaarthema 2023: Betrokken bewoner, betrokken bestuurder   

Om voor inwoners geloofwaardig en ‘gezagswaardig’ te zijn, dienen decentrale overheden en bestuurders niet alleen betrouwbaar en bekwaam, maar ook betrokken te zijn. Maar, welke mogelijkheden hebben en krijgen inwoners om mee te doen in het openbaar bestuur? Het bereiken van inwoners is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat het oppikken van maatschappelijke signalen door politiek en bestuur en dit overtuigend vertalen in nieuw beleid beter moet. Bovendien verschillen inwoners in wat ze op dit vlak verwachten van bestuurders en volksvertegenwoordigers én in hoe zij zelf graag meedoen.

Democratische innovaties kunnen het verschil maken voor het bereiken van inwoners en daar wordt dan ook volop mee geëxperimenteerd. Met wisselend succes. In deze editie van de Beste Bestuurder staan we stil bij ervaringen van bestuurders en volksvertegenwoordigers in het bereiken en betrekken van inwoners. Wat is de betekenis van democratie? Welke bijdrage willen inwoners leveren aan de democratie? Welke belemmeringen ervaren ze en wat kan de decentrale overheid daaraan doen? En ook: bij welke onderwerpen zouden bestuurders en volksvertegenwoordigers inwoners het liefste betrekken en hoe?

Het beeld dat bestuurders en volksvertegenwoordigers van inwoners hebben op dit vlak spiegelen we aan wat inwoners zelf aangeven te doen en te willen. Zo moet duidelijk worden waar bestuur en samenleving elkaar weten te vinden en waar er nog werk aan de winkel is.

Dus inwoners en bestuurders: wie doen er mee?