Stemmers roemen gedeputeerde Fokkens-Kelder om haar betrokkenheid, toegankelijkheid en vermogen een discussie terug te brengen tot de essentie. ‘Een bestuurder die met hart voor de provincie opkomt voor haar belangen’, zo omschrijft een stemmer haar. De gedeputeerde wordt zeer gewaardeerd omdat zij erg deskundig is op haar portefeuilles, open staat voor suggesties, en een eerlijk verhaal vertelt.

Gedeputeerde Fokkens-Kelder is in de eerste ronde door lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers verkozen tot de beste bestuurder van de provincie Friesland. In de tweede ronde neemt zij het op tegen de beste bestuurders van de overige provincies en de beste bestuurder van de waterschappen.