Leijen wordt gezien als een betrokken en vasthoudend heemraad. Zij is deskundig, altijd gericht op wat mogelijk is en houdt als bestuurder solidariteit, leefbaarheid, het milieu en onze toekomst altijd in het achterhoofd. Stemmers waarderen dat Leijen de verbinding zoekt en draagvlak weet te organiseren. Dankzij haar doortastendheid en gedrevenheid worden belangrijke stappen gezet, bijvoorbeeld in het verduurzamen van de zuiveringsketen, en heeft haar portefeuille een belangrijke positie gekregen in het bestuur.

Heemraad Leijen is in de eerste ronde door lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers verkozen tot de beste bestuurder van de waterschappen. In de tweede ronde neemt zij het op tegen de beste bestuurders van de twaalf provincies.